Divine Light Online

Tag: September 14 1914

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪, ୧୯୧୪

ମୁଁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମାବନ୍ଧନ । ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଗଜନନୀ, ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ

Read More »