Divine Light Online

Tag: October 6

ଅକ୍ଟୋବର ୬, ୧୯୧୪

ହେ ମଧୁମୟୀ ମା ! ମୋତେ ଏହା ଶିଖାଇ ଦେ, କିପରି ସର୍ବତୋ ଭାବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁ ହୋଇଉଠିବି, ନିଜକୁ ନିଃଶେଷରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ପାରିବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖ

Read More »