Divine Light Online

Tag: October 17

ଅକ୍ଟୋବର ୧୭, ୧୯୧୪

ହେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ! ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଦମିତ ହେବେ । ତୋର ସର୍ବଜୟୀ ପ୍ରେମ ସହ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁହିଁ ରାଜତ୍ଵ କରିବୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଚେତନା ତା ପ୍ରଶାନ୍ତିର

Read More »