Divine Light Online

Tag: November 28 1912

ନଭେମ୍ବର ୨୮, ୧୯୧୨

ଧ୍ୟାନ-ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ, ତା’ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂରକ ନୁହେଁ କି ବାହ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମ ? ଏହି ଦୁଇଟିରେ ଯେତେ କରି ସମୟ ଦିଆହୁଏ, ସେହି ଅନୁପାତ

Read More »