Divine Light Online

Tag: November 20

ନଭେମ୍ବର ୨୦, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍ ! ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ସାଦା କାଗଜ ପରି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ବିନା ବାଧାରେ, ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଅତୀତ

Read More »