Divine Light Online

Tag: November 17

ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୧୪

ହେ ମହିମମୟୀ ମା ! ତୋତେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ! ଯେତେଥର ତୋର ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭୁଲସବୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଥହରା ବ୍ୟକ୍ତିର

Read More »