Divine Light Online

Tag: November 16

ନଭେମ୍ବର ୧୬, ୧୯୧୪

ତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାୟୁପ୍ରବାହ ତୁଲ୍ୟ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରାନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟସମ୍ଭାରରେ ଜାହାଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତାହାକୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁ। ଅସାବଧ୍ୟାନ ଭାବେ ତୁ

Read More »