Divine Light Online

Tag: May 31 1914

ମେ ୩୧, ୧୯୧୪

ପ୍ରଶାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆତ୍ମସମାହିତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ମୋର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ତୋ ନିକଟରେ ପ୍ରଣତ ହେଲା ନୀରବ ପୂଜା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନେଇ । ମୁଁ ହୋଇଗଲି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ

Read More »