Divine Light Online

Tag: May 3

ମେ ୩, ୧୯୧୪

ହେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐକ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ହୋଇ କେବଳ ତୁହିଁ ହୋଇଯିବି ! ଏହା ଯେ

Read More »