Divine Light Online

Tag: May 29

ମେ ୨୯, ୧୯୧୪

ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୋର ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭାଷାରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ପରା ଚେତନା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଏକୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ତୋର ପରାଞ୍ଜାନ

Read More »