Divine Light Online

Tag: May 25 1914

ମେ ୨୫, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ, ମୂର୍ତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ! ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ତୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ସେ ଯେପରି ତା’ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପଦକ୍ଷେପରେ, ତୁଚ୍ଛତମ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ବି ସକଳ ଅହଂକାରରୁ,

Read More »