Divine Light Online

Tag: May 24 1915

ମେ ୨୪, ୧୯୧୫

ହେ ଭଗବାନ୍ ! ଦିନେ ତୁ ମୋ ମନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ଯେ ସେ ତା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ, ତୋ ସନାତନ ସଂକଳ୍ପର ବାହନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ,

Read More »