Divine Light Online

Tag: May 18 1914

ମେ ୧୮, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ତୁହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ଓ ଶାଶ୍ଵତ । ଯେଉଁବ୍ୟକ୍ତି ତା’ର ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୁଏ, ସେ ତୋର ଅନନ୍ତ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ସବସ୍ତୁ

Read More »