Divine Light Online

Tag: May 17

ମେ ୧୭, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ଯେଉଁସବୁ ମାନସ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଚାପି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଯେପରି ତୋ ଅଭିମୁଖରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଛୁଟିଯାଇପାରେ ।

Read More »