Divine Light Online

Tag: March 30

ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦, ୧୯୧୪

ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତୋର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଯାହାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ;

Read More »