Divine Light Online

Tag: March 30 1914

ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦, ୧୯୧୪

ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତୋର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଯାହାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ;

Read More »