Divine Light Online

Tag: March 25 1914

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫, ୧୯୧୪

ଚିରଦିନ ନୀରବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଥଚ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ତୋର କର୍ମଧାରା ଆଜି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେହେଉଥିଲା, ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ୍ ହୋଇଛି ।

Read More »