Divine Light Online

Tag: March 21

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୧୯୧୪

ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ମୋର ଅଭୀପ୍ସା ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଚାଲେ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ହୃଦୟର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଏହି କାମନା କରେ, ତୋର ପ୍ରେମର ବିଧାନ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୋର

Read More »