Divine Light Online

Tag: March 19

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯, ୧୯୧୪

ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶାଶ୍ୱତ ଗୁରୁ, ତୋତେ କୌଣସି ନାମ ଦେଇହୁଏ ନାହିଁ, ତୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ

Read More »