Divine Light Online

Tag: June 11 1914

ଜୁନ୍ ୧୧, ୧୯୧୪

ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ, ହେ ଭଗବାନ୍ ! ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଚାଲିଛି ଅଗଣିତ ପ୍ରଣାମ, ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରର ପ୍ରଣାମ ଓ ତାହାର ବହୁଳ ଉପାଦାନର ପ୍ରଣାମ । ଏହା ହେଲା ସେଇ ସର୍ବମୟଙ୍କ ପାଖରେ

Read More »