Divine Light Online

Tag: July 27 1914

ଜୁଲାଇ ୨୭, ୧୯୧୪

ହେ ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ସଧୀରେ, ବିନମ୍ର ହୋଇ ତୋ ନିକଟକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି । ଯେ ନିଜକୁ ତୋ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରେ ତୁ ବିନା ବିଚାରରେ, ବିନା ବିତର୍କରେ ତାକୁ

Read More »