Divine Light Online

Tag: July 21 1913

ଜୁଲାଇ ୨୧, ୧୯୧୩

ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ! ଉନ୍ନତି ତ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ! … ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଆବାହନ ନ କରେ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ – ହେ ଭଗବାନ୍, ହେ ଅଧୀଶ୍ୱର,

Read More »