Divine Light Online

Tag: July 11 1914

ଜୁଲାଇ ୧୧, ୧୯୧୪

ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଆଧାରଟି ସୀମାହୀନ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଚାହେଁ ମିଳାଇଯିବାକୁ ଓ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବାକୁ । ହେ ଜୀବନଦେବତା, ପରମା ଶକ୍ତି ଓ ମହାତୃପ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ ତୁ ଆସିଛୁ, ଜଡ଼କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛୁ,

Read More »