Divine Light Online

Tag: January 4

ଜାନୁଆରି ୪, ୧୯୧୪

ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟୀ ମନ ସର୍ବଦା ଟାକି ରହିଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ଅସତର୍କ ହେଉ, ଅତି ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବି ଯଦି ଶିଥିଳତା ବା ଅବହେଳାକୁ

Read More »