Divine Light Online

Tag: January 24

ଜାନୁଆରି ୨୪, ୧୯୧୫

ହେ ଭଗବାନ୍ ! ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ବହୁକ୍ଷଣ ଧରି ନୀରବ ରହିଥିଲି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆରାଧନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ପରମ ଏକାତ୍ମତା ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ, ଅନ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରି ।… ଚିରଦିନ

Read More »

ଜାନୁଆରି ୨୪, ୧୯୧୪

ହେ ମୋର ସତ୍ତାର ଏକ ମାତ୍ର ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ପରମପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର ପରିତ୍ରାତା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତୋର ବୋଧ ଛଡ଼ା ଯେପରି ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବୋଧ ନ ରହେ

Read More »