Divine Light Online

Tag: January 24 1914

ଜାନୁଆରି ୨୪, ୧୯୧୪

ହେ ମୋର ସତ୍ତାର ଏକ ମାତ୍ର ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ପରମପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର ପରିତ୍ରାତା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତୋର ବୋଧ ଛଡ଼ା ଯେପରି ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବୋଧ ନ ରହେ

Read More »