Divine Light Online

Tag: January 2 1915

ଜାନୁଆରି ୨, ୧୯୧୫

ଯେ କୌଣସି ଭାବନା, ଯେତେ ସବଳ, ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବାରଂବାର ଯଦି ତା’ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାହୁଏ, ସର୍ବଦା ଯଦି ତା’ର ପୁନରୁକ୍ତି କରାହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାଣହୀନ, ସ୍ଵାଦହୀନ ଓ

Read More »