Divine Light Online

Tag: January 19

ଜାନୁଆରି ୧୯, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଅଧିପତି, ତୁ ଚିରଜୟୀ; ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ବନ୍ଧା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଓ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟକରି, ସର୍ବତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ।

Read More »