Divine Light Online

Tag: February 9

ଫେବ୍ରୁଆରି ୯, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ତୋତେ ଯେ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଉ ନା କାହିଁକି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଚରମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ପିପାସିତ, ସେମାନେ ତୋତେ ହିଁ ପରମ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଖୋଜନ୍ତି

Read More »