Divine Light Online

Tag: February 13

ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୩, ୧୯୧୪

ତୀବ୍ର ଏକାଗ୍ରତାର ନୀରବତାରେ ମୋର ଚେତନାକୁ ତୋର ପରମ ଚେତନାସଙ୍ଗେ ମିଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତୋ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେ ପରମ ଅଧୀଶ୍ଵର, ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତୋର

Read More »