Divine Light Online

Tag: December 16 1913

ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୧୯୧୩

ବିଶୁଦ୍ଧ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ, ତୋ ପ୍ରେମ – ତା’ର ଯେତେ ଟିକେ ଆମେ ଧରିପାରୁ ଓ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ – ତାହାହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ଚାବି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲିଦେଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ କି

Read More »