Divine Light Online

Tag: December 13 1913

ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୧୯୧୩

ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କର, ମୁଁ ଯେପରି ଭୁଲ ନ କରେ । ଯେଉଁ ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ ତୀବ୍ର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ନେଇ ମୁଁ ତୋ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି,

Read More »