Divine Light Online

Tag: December 12

ଡିସେମ୍ବର ୧୨, ୧୯୧୪

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ କିପରି ସବୁକିଛି ହରାଇ ସବୁକିଛି କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅତୀତକୁ ଗୋଟାଏ ମୃତଦେହ ତୁଲ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୋଟାଏ ବୃହତ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ନବଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ

Read More »