Divine Light Online

Tag: 2 Novmber 1912

ନଭେମ୍ବର ୨, ୧୯୧୨

ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମ ବିଧାତା ! ତୁହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ, ଜ୍ୟୋତିଃ ଓ ପ୍ରେମ । ମୋର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତୋଠାରେ ନିବେଦିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାପାରରେ ଏହି

Read More »