Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୧୯୧୪

ହେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ! ସାଗ୍ରହେ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଅନୁରାଗସହ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି । ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୋଇଯାଇ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଛି, ନୀରବ ଆରାଧନା ସହ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ତୀବ୍ର ଅଭୀପ୍ସା ସହ ମୁଁ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୋଇଯାଉଛି ।

ତା’ପରେ ସବୁକିଛି ହୋଇଉଠେ ଅପରୂପ ନୀରବତା, ସତ୍ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ, ସବୁ ହୁଏ ସ୍ଥଗିତ, ସ୍ତବ୍ଧ, ଅଚଳ ।…

ଅପ୍ରକାଶ୍ୟକୁ କି ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ?