Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଅକ୍ଟୋବର ୨୩, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍ ! ଆଧାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତୋତେ ସେ ଡାକୁଛି, ତୁ ଆସି ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କର । ଯନ୍ତ୍ରର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରେ ? ତୋ ପ୍ରକାଶର ଧାରା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁକିଛି ତାହାର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ – ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହେଉ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ ହେଉ, ଅତି ସ୍ଥୂଳ ହେଉ, ବାହ୍ୟ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଉ ଅଥବା ହେଉ ତାହା ଅତି ବୃହତ୍, ଅତି ଦୀପ୍ତ, ଅତି ଶକ୍ତିମାନ୍, ଅତି ଜ୍ଞାନମୟ ।

ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନୀରବ ନିଷ୍କ୍ରିୟଭାବେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯେପରି ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ ।