Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ମେ ୩, ୧୯୧୪

ହେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐକ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ହୋଇ କେବଳ ତୁହିଁ ହୋଇଯିବି !

ଏହା ଯେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଏହି ଚେତନାରେ ସଚେତନ ହୋଇ,ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ତୋ ସେବା କରୁ, ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ଚେତନା ତୋ ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିଯାଉ ଓ ତୋ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁ ।

ହେ ଭଗବାନ୍, ଭଗବାନ୍, ତୋର ପରମା ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉ, ତୋର କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ତୋର ସେବକ ନିଜକୁ କେବଳ ତୋ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ।

ମୋର ‘ମୁଁ’ ଚିରକାଳ ସକାଶେ ଦୂର ହେଉ, ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ କେବଳ ରହିଯାଉ !