Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍, ପ୍ରେମମୟ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କର । ସେମାନେ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ତୋ ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ତ ଉତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଭୁଲ୍ଧାରଣାସକଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀପ୍ସା ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ତଥାପି ତୁ ନିଜ କରୁଣା ବଶରେ ସକଳ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ସବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉ ଏବଂ ତୋର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତାସ୍ତୁରଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତକରେ, ତୋର ମହିମାମୟ ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହାକୁ ଭରିଦିଏ ସେହି ପବିତ୍ର, ସମୁଚ୍ଚ ମୈତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ତୋର ଦିବ୍ୟବିଧାନର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯାହା ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କଲି ତାହା ହେଲା : ହେ ଭଗବାନ୍, ଏହାହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନେ ଯେପରି ତାହା ସେହି ଦିନପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ସାମୟିକ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅନୁଭବ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମଖ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋର ଅନୁପମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପରମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ୍ ହେଉ ।