Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୧୯୧୪

ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ମୋର ଅଭୀପ୍ସା ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଚାଲେ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ହୃଦୟର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଏହି କାମନା କରେ, ତୋର ପ୍ରେମର ବିଧାନ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୋର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଘଟ ହେଉ । ତୋର ଏହି ବିଧାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଗ୍ରହେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆଗରୁ ବରଣ କରୁଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ମୋର ଅଭୀପ୍ସା ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଚାଲେ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ହୃଦୟର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଏହି କାମନା କରେ, ତୋର ପ୍ରେମର ବିଧାନ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୋର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଘଟ ହେଉ । ତୋର ଏହି ବିଧାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଗ୍ରହେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆଗରୁ ବରଣ କରୁଛି ।

ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ପରମ ନିର୍ଭରତା ସହ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏହି ସୁପ୍ରଭାତରେ ।