Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁନ୍ ୨୯, ୧୯୧୪

ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କର । ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆଲୋକିତ କର ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖକୁହଁ ରୂପାନ୍ତରର ଉପାୟକର । ତୋ ପ୍ରେମର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ଐକ୍ୟର ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର । ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀ ତୋର ଚିରନ୍ତନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠୁ । ହେ ଭଗବାନ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ‘ମୁଁ’ର ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତୋର ପରମ ପ୍ରେମ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ସେହି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ।

ହେ ଭଗବାନ୍, ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁହିଁ ଅଙ୍କେୟ ଜ୍ୟୋତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ପରମ ସୁଖ ଦାନ କର ।