Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁନ୍ ୨୩, ୧୯୧୪

ତୁହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମଦେଇ ତୋ ସଂଯୋଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ତୋ ଶକ୍ତିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସର ଅଭାବ । ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ଏହା ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ; କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ତୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହି ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଏବଂ ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିପାରେ ।… ହେ ଭଗବାନ୍, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ଶକ୍ତିରେ ସନ୍ଦେହ କରୁ, ଏବଂ ଏହି ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖରାପ ବାହନ ହେଉ, ଏବଂ ସେହି ରୂପାନ୍ତରିକାରୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପକାଉ ।

ହେ ଭଗବାନ୍, ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ପ୍ରତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତାହା ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନକର । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିବା ରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର; ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ, ସେହି ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ଅତି ସ୍ଥୂଳତମ ଅଂଶ ସହିତସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରୁ ।

ହେ ଭଗବାନ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ଵାସ ପ୍ରଦାନ କର ।