Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁନ୍ ୨୧, ୧୯୧୪

ଦର୍ପଣ ପରି ହେବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଦୃଷ୍ଟି ରଖବାକୁ ହେବ ଯୁଗପତ୍ ବାହାର ଓ ଭିତରର ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ଏକ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶର ପରିଣତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶରଉତ୍ସ ଉଭୟ ଉପରେ, ଦେଖିବାକୁ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଣତି ସବୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର କାରଣ ଭାଗବତ ଏଷଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଭଗବତ୍ ସଂକଳ୍ପର ସଂସିଦ୍ଧିମୂଳକ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, – ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏହିପରି ହେବା – ଦୁଇଟି ଭାବକୁ ମିଳାଇ ଧରିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସଂସିଦ୍ଧ କରିଚାଲିବା– ଠିକ୍ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଭଗବାନ୍, ଆମ ଠାରୁ ତୁ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ ଚାହୁଁ । ତେବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧିର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆମକୁ ଆଣିଦେବୁ ।

ଯାହା ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ଏପରି ସମୁଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ହେବ ଯାହା ଆମ କଳ୍ପନାରେ ବି ଆସି ପାରେ ନାହିଁ ।

ଭଗବାନ୍, ତୋର ପ୍ରେମ ପେପରି ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଚାଲେ, ପ୍ରତି ନିୟତ ଯେପରି ମହତ୍ତର, ଗଭୀରତର ଓ ବୃହତ୍ତର ହୋଇଉO ।