Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁନ୍ ୧୮, ୧୯୧୪

ସେହି ଏକ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି । ମହାଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ – ସେଇ ନୂତନ ରୂପାୟନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ନୂତନ ପ୍ରକାଶକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ । ହେ ଭଗବାନ୍, ଏକ ମାତ୍ର ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟକେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଦେଇ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ଚାହିଁବାକୁ ହେବ, ଅଭୀପ୍ସା କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁ ଆଣିଦେବୁ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ।

ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଯେ ତୋ ବିଜୟ-ଆବିର୍ଭାବର ଉଲ୍ଲସିତ ଗାନ ଶୁଭୁଛି ।