Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁନ୍ ୧୬, ୧୯୧୪

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତୋର ଜ୍ଵଳନ୍ତ ମହିମା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଉତରି ଆସୁଛି, ତୋରକିରଣରାଜି ବିଶ୍ଵକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ । ଯେଉଁସବୁ ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧ, ନମନୀୟ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ମୂଳଜ୍ୟୋତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ।ଏହା କୌଣସି ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ଦ୍ଵାରା ହେଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ ବା ଅଭୀପ୍ସା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ, ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ବନ୍ଧର ବାହାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ତା’ ଉପରେ । ତୋର ଜ୍ୟୋତି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାଦାନସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଭେଦମୟ ଜଗତରେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।

ଏହି ଧ୍ୟାନର ଦିବ୍ୟବିସ୍ମୟରେ ମୋ ଆଧାରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଉଚ୍ଛେସିତ । ଏବଂ ସେହି ଚିରନିତ୍ୟକୁ ଦେଖ ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର ଉପାଦାନ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସତ୍ତାକୁ କିପରି ତୋଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିହେବ ? ତାହା ତୁହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଅଖଣ୍ଡଭାବରେ, ଏକ ପରମ ଏକତ୍ଵର ନିବିଡ଼ତାରେ ।