Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁଲାଇ ୬, ୧୯୧୪

କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧ ! ଏହି ବ୍ୟଷ୍ଟିସତ୍ତା ତା’ର ସବୁ ନେଇ ବିନମ୍ର, ବିନୀତ, ଅନୁଗତ, ଅନୁରକ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ – ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହ ସେ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ, ମୂଲ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳିତ, ଏବଂ ଏସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନତଜାନୁ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯୁଗପତ୍ ରହିଛି ତୋର ଏହି ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ଦମନୀୟ ସର୍ବବୀର୍ଯ୍ୟମୟ, ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖ – ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ ତୋର ଏକଚ୍ଛତ୍ର ବିଜୟର ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା ।

ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଭରସା କରି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ କର, ଏହି ଯେ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ! ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବ ସନ୍ନିକଟ ।

ଏହି ଯେ ଶକ୍ତି !

ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଭାସିତ, ଆନନ୍ଦରେ ସଙ୍ଗୀତମୁଖର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ସବରତ, ଏହି ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ !

ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠି ଠିଆହୁଅ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇଉଠି ଠିଆହୁଅ, ଉଠ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନବରୂପାୟଣ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କର ।

ଏହି ଯେ ଶକ୍ତି !