Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜୁଲାଇ ୨୭, ୧୯୧୪

ହେ ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ସଧୀରେ, ବିନମ୍ର ହୋଇ ତୋ ନିକଟକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି । ଯେ ନିଜକୁ ତୋ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରେ ତୁ ବିନା ବିଚାରରେ, ବିନା ବିତର୍କରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ, କେବେ ତ ଜିଜ୍ଞାସା କରିନୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ । ତୋ ପ୍ରକାଶ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତି ସାମାନ୍ୟ, ଅତି ଅଯୋଗ୍ୟତା’ ତ ବିବେଚନା କରି ନାହୁଁ…
ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୋତେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଦେ, ତୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ଦେ, ତୋ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବାକୁଦେ, ଆଉ କିଛି ଯାନ ରଖ୍ କେବଳ ତୋରି ସେବକ ହେବାକୁ ଦେ । ମୋର ଆଉ କିଛି ବାସନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଏକ ମାତ୍ର ତୋର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ।