Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜାନୁଆରି ୩, ୧୯୧୪

ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିବା ଭଲ ଯେ ଆମେନିଜେ କିଛି ନୋହୁଁ, କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ତୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁହିଁ ସବୁକିଛି ଓ ତୁ ସବୁକିଛି କରିପାରୁ ।

ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଜୀବନ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ଆଲୋକ,
ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା ।