Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଜାନୁଆରି ୨୪, ୧୯୧୪

ହେ ମୋର ସତ୍ତାର ଏକ ମାତ୍ର ସଦ୍‌ବସ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ପରମପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର ପରିତ୍ରାତା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତୋର ବୋଧ ଛଡ଼ା ଯେପରି ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବୋଧ ନ ରହେ । ଏକାନ୍ତଭାବେ ତୋ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ମିଶାଇ ଯେତେବେଳେ ନ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଶ୍ଵାସ ରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଯେପରି ଲିଭିଆସେ ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନର ତୁ ଏକ ମାତ୍ର କାରଣ, ଏକ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ଏକ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ । ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ଭୀରୁ ପକ୍ଷିଶାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଜର ଡେଣା ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ନାହିଁ, ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୟ ହୁଏ । ହେ ଭଗବାନ୍, ମୋତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାଏ ।