Divine Light Online

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଡିସେମ୍ବର ୧୫, ୧୯୧୪

ହେ ଭଗବାନ୍ ! ତୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛୁ, କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ ସ୍ଥିର ପ୍ରସନ୍ନତା, ସକଳ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ ଅଚଳ ସୁଖ ।